Boheľov
Oficiálna stránka obce
Vyššie

Elektronická úradná tabuľa

VZN č.22017 o poskytovaní elektronických služieb
Návrh VZN obce Boheľov č. 3/2017 o dani z nehnuteľnosti a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2018
Návrh rozpočtu obce na rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019, 2020
Rozpočet obce na rok 2018 a návrh rozpočtu na r. 2019,2020
VZN obce č. 3/2017 o dani z nehnuteľnosti a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2018
VZN č 22017 o poskytovaní elektronických služieb
Zámer previesť majetok obce ako prípad hodný osobitného zreteľa
Výberové konanie na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra obce Boheľov
 
 
Powered by Phoca Download