Boheľov
Oficiálna stránka obce

Vitajte na web stránke obce Boheľov. Nájdete tu informácie o obci a dokumenty.

 

Obec Bohel'ov, Obecný úrad Boheľov č.12, IČO: 00305316, DIČ: 2021002071

 

Kázmérová Mária

starostka obce

tel.: 031/5590589

mobil: 0905 409 382

email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

Füsiová Ildikó

zástupca starostky

tel.: 0905 653 503

 

Poslanci Obecného zastupiteľstva: Baráthová Anikó, Füsiová Ildikó,

Kázmér Tichomír, Ing. Kázmérová Emese, Ing. Kosár Alexander

 

Komisie obecného zastupiteľstva:

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov:

Predseda: Füsiová Ildikó

Členovia: Baráthová Anikó, Ing. Kázmérová Emese

 

Hlavný kontrolór: Ing. Török Jozef

Opatrovateľka obce: Bögiová Iveta, pracovný pomer skončený dňa 11.10.2016

 

Inštitúcie obce:

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským, Boheľov č. 20

Bugárová Liselotte

riaditeľka MŠ

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

tel.: 031/5590287

 

Bögi Emese

učiteľka MŠ

tel.:031/5590287

Ambrusová Zuzana

upratovačka

tel.: 031/5590287

 

Neziskové organizácie:

Dobrovoľný hasičský zbor Boheľov, Boheľov č. 12, IČO:001774740647

Kázmér Tichomír ml.

predseda DHZ

tel.: 0910 431 786

 

Kosár Szabolcs

podpredseda - veľiteľ DHZ

tel.: 0940 354 318

 

Kosár Csaba

preventivár požiarnej ochrany obce

tel.: 0902 348 390

 

Jednota dôchodcov na Slovensku, miestna organizácia

predseda: Végh Roland,

tel. : 0905 207 727

 

 

Slovenský Červený kríž, miestny spolok

predseda: Takácsová Eva

tel.: 0902 230 359

 

FC Boheľov, futbalový zväz

predseda: Mgr. Bögi Ferenc

tel.: 0904 702 225