Boheľov
Oficiálna stránka obce
Vyššie

VZN 2021

Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Boheľov 2021.
VZN č.1-2021 o nakladaní s kom. odpadmi a drobnými stav. odpadmi na území obce
 
 
Powered by Phoca Download