Boheľov
Oficiálna stránka obce
Vyššie

Zmluvy 2018

Zmluva č. 005-1-K-2018 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č.PHZ-OPK1-2018-000867-003 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
Zmluva č 122-3-ŠP-2018 o poskytnutí účelovej dotácie
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, Príloha č. 1 Dodatku k zmluve – Orange
_Dodatok k Zmluve o poskytovaní audítorských služieb
Zmluva o umeleckom vystúpení - Szigeti Dezider
_Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
Kúpna zmluva –Kosár Fridrich a manž. Mária Kosárová
Zmluva o dielo na stavbu ˝ Rozšírenie exist. hasičskej zbrojnice obce Boheľov prístavbou
_Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
Dohoda o postúpení a prevzatí práv a povinností
Zmluva o spracúvaní osobných údajov kamerovým systémom
Zmluva o umeleckom vystúpení č. OcÚBH-87-2018
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia materskej školy
 
 
Powered by Phoca Download